Zpět na seznam

Prohlášení organizace k pitné vodě v době epidemie COVID-19

Vážení odběratelé,

v souvislosti s epidemiologickým výskytem onemocnění COVID-19 si Vás dovolujeme informovat o hygienické bezpečnosti dodávané pitné vody ve Vrchlabí. Dodávaná pitná voda podléhá požadavkům vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Šíření onemocnění pitnou vodou je vyloučeno.