Zpět na seznam

Upozornění pro odběratele, kteří mají daňové doklady po splatnosti = není zaplaceno vodné/ stočné

Upozornění pro odběratele, kteří mají daňové doklady po splatnosti = není zaplaceno vodné/ stočné:

Upozorňujeme odběratele, že dnem splatnosti plyne lhůta 30 dnů dle § 9 zákona č.274/2001 Sb. ods.(6) bodu g). Po zákonné lhůtě dle § 9 zákona č.274/2001 Sb. ods.(6) bodu g) dojde k přerušení dodávky pitné vody/odvádění odpadních vod, popř. podání návrhu na zahájení řízení vymáhání pohledávek soudní cestou ve smyslu § 79 zákona č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Občanského soudního řádu.