O organizaci

O organizaci

Městské vodovody a kanalizace ve Vrchlabí byly založeny roku 1994 jako příspěvková organizace města Vrchlabí a jsou provozovatelem kompletní vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Vrchlabí.

Organizace provozuje 80 km vodovodních a kanalizačních sítí, úpravnu vody v Herlíkovicích o celkové kapacitě vyráběné pitné vody 90 l/s a čistírnu odpadních vod ve Vrchlabí - Podhůří o kapacitě 135 l/s.

Co zajišťujeme

  • výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod na území města Vrchlabí a jeho spádových oblastí,
  • správu a rozvoj vodovodních a kanalizačních sítí jak po stránce stavební tak technologické, více v sekci zařiďte si,
  • realizaci či rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky jak po stránce stavební tak technologické, více v sekci zařiďte si,
  • výměnu či zajištění ověření meřidla v případě pochybností o správnosti měření, více v sekci zařiďte si,
  • likvidaci (čištění) dovezených odpadních vod, více v sekci zařiďte si,
  • vyjádření k projektovým dokumentacím pro územní či stavební řízení o existenci a možnosti napojení na veřejnou část vodovodní nebo kanalizační sítě, více v sekci zařiďte si,
  • exkurze do našich vodárenských objektů, více v sekci zařiďte si.