Upomínky nezaplacení

 

  • 1. upomínka je  zasílána standardně na adresu odběratele 

  • 2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možnost přerušení dodávky pitné vody/odvádění odpadních vod. K 2. upomínce je přiúčtován administrativní poplatek ve výši 180 Kč

V případě, že pohledávka za vodné a/nebo stočné i přes 2.upomínku není uhrazena, může dojít k přerušení dodávky pitné vody a/nebo odvádění odpadní vody dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g)., tj. dojde-li k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody a/nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem. Za úkony spojené s přerušením (a případným zprovozněním) dodávky pitné vody  a/nebo odvádění odpadních vod  je účtován administrativní poplatek ve výši 1 200 Kč bez DPH.