Zpět na seznam

Formulář pro samoodečet

Vážení odběratelé,
pokud Vás odečítač vodoměrů nezastihl doma a nemohl provést odečet vodoměrů, zanechal ve Vaší poštovní schránce žádost o nahlášení stavu vodoměru. Stav vodoměru je možné nahlásit osobně návštěvou střediska MěVaK v Nádražní ulici, telefonicky na tel. čísle 499 421 304 nebo přes níže uvedený formulář.