Chci zaplatit vodné a stočné

Platbu za vodné, stočné a další služby lze u nás zaplatit:

  • Bezhotovostním převodem na účet č. 39539601/0100 s variabilní symbolem uvedeným na zaslané faktuře či složence

  • Úhradou složenky na České poště

  • Automatickou platbou přes INKASO 

 Pro automatickou platbu přes inkaso je potřeba:

  1. Vyplnit formulář (ke stažení zde) pro povolení inkasních plateb na účet č. 39539601/0100 se zvoleným limitem (doporučuje se zvolit limit o málo vyšší než jsou hodnoty úhrad na vystavených fakturách)  a intervalem plateb 1x měsíčně.  pozn. Variabilní symbol neuvádějte, mění se dle vystavených faktur
  2. Zajít do vašeho peněžního ústavu nebo přes elektronické bankovnictví a získat souhlas s inkasem.  
  3.  Zanést doklad o souhlasu s inkasem na středisko provozu Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí v Nádražní ulici č. p. 832, kde vám bude služba zřízena a platby Vám budou z vašeho účtu strhávány automaticky.

Zasílání faktur e-mailem

Tuto službu lze zařídit přes virtuální kancelář  v záložce „Zasílací adresa„  zaškrtávací políčko „Faktury zasílat e-mailem“ nebo zasláním požadavku na hana.safrankova@mevakvr.cz, do e-mailu prosím uveďte jméno, adresu, případně adresy odběrných míst, čísla odběrných míst a e-mail kam požadujete faktury zasílat. 

Pokud si nevíte rady, pomůžeme Vám

Hana Šafránková
tel.: 499 421 304