Platby vodného a stočného

Platbu za vodné, stočné a další služby lze u nás zaplatit:

  • Bezhotovostním převodem na účet č. 39539601/0100 s variabilní symbolem uvedeným na zaslaném daňovém dokladu či složence

  • Úhradou složenky na České poště

  • Automatickou platbou přes INKASO 

Pro automatickou platbu přes inkaso je potřeba:

  1. Zajít do vašeho peněžního ústavu nebo přes elektronické bankovnictví a získat povolení inkasních plateb na účet č. 39539601/0100 se zvoleným limitem (doporučuje se zvolit limit o málo vyšší než jsou hodnoty úhrad na vystaveném daňovém dokladu a intervalem plateb 1x měsíčně).    pozn. Variabilní symbol neuvádějte, mění se dle vystavených faktur!!!!!!!!! (v případě odběratele s vyšším počtem míst k plnění je nezbytné nastavení intervalu plateb - neomezeně !!!!!)

  2. Doručit doklad o souhlasu s inkasními platbami na adresu sídla provozovatele - Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní č. p. 832 Vrchlabí 543 01 nebo zaslat e-mailem na adresu provozovatele, poté vám bude služba zřízena a platby Vám budou z vašeho účtu strhávány automaticky.

  3. Zasílání faktur e-mailem: Tuto službu lze zařídit přes virtuální kancelář  v záložce „Zasílací adresa„  zaškrtávací políčko „Faktury zasílat e-mailem“ nebo zasláním požadavku na e-mail organizace. Do e-mailu prosím uveďte jméno, adresu, případně adresy míst plnění (popř. čísla smluv na dodávku pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod) a e-mail kam požadujete faktury zasílat. 

Ceny vodného a stočné:   Aktuální výši cen vodného a stočného naleznete zde.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Pomůžeme Vám:
tel.: 499 421 304         e-mail: mevakvr@mevakvr.cz